Barn & Ungdomsnämnden - Sverigedemokraterna i Laholm

Barn & Ungdomsnämnden

Barn- och Ungdomsnämnd, BUN

Vi anser att man bör minska datoranvändningen och självständigt arbete, till förmån för traditionell katederundervisning. Forskning visar att detta har en gynnsam effekt på skolresultaten.
Sverige är en sekulär stat där vi skiljer på det privata och det offentliga. Skolan tillhör i allra högsta grad det offentliga, vilket innebär att skolan bör hållas fri från religion. Detta gäller så länge det inte sammanfaller med de traditioner som är en del av vårt kulturarv, såsom jul- och påsklov, Luciafirande osv. Fokus skall då, som tidigare, ligga på det traditionella och inte på det religiösa. Detta innebär att alla religiösa symboler i form av klädesplagg eller liknande attribut inte hör hemma i den svenska skolan.
Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Fokus bör ligga på nytillagad härproducerad mat, gärna ekologiskt odlat. Eftersom religion inte hör hemma i den svenska skolan är det självklart att ritualslaktat kött inte serveras i skolbespisningen.