Kort om SD - Sverigedemokraterna i Laholm

Kort om SD

“I Laholm vill vi ha en hög livskvalitet för en starkare framtid ”

“Detta säkerställs genom en varsam befolkningsutveckling och ett

aktivt värnande om våra traditioner ”

 

 

Vi är ett parti med en bred politik som syftar till att förbättra vardagen för stora och för små, för kvinnor och för män och för såväl infödda svenskar som för svenskar med invandrarbakgrund.
Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti och vi älskar Sverige -på riktigt!

skola
Skola

I svenska klassrum talar vi svenska.

Stopp för lektioner med tolkar och flera språk samtidigt.

Ordning och reda med arbetsro i skolan med mer traditionell katederundervisning.

Stopp för mobiltelefoner under skoltid och återinför kvarsittning.

Välsmakande näringsrik mat i skolan utan religiös inblandning.

Slopa hemspråksundervisningen.

Miljö

Se över tillämpningen av reglerna gällande enskilda avlopp.

Värna om en arkitektur som bättre stämmer in med omgivningen.

Mer resurser till utveckling av landsbygden och järnvägen.

Definitivt stopp för investering i konstgräsplaner p.g.a. miljöskäl.

 

 

arbete

Ekonomi

Prioritera fast anställd personal och önskad sysselsättningsgrad för att minimera
sjuktal och personalkostnader på lång sikt.

Prioritera resurser till vård, skola och omsorg. Stoppa slöseriet med skattemedel.

Fler anställda i närkontakt med brukare istället för fler chefer/tjänstemän.

Oförändrad skattesats.

vård

Vård o Omsorg

Prioritera resurser till utflyktsfordon för personer med funktionshinder i

gruppboende, våra svagaste i samhället.

Mer resurser till pensionärer och funktionshindrade, och mindre till nyanlända.

Barnomsorg efter behov.

djurskydd

Kultur

Minimera resurser till ineffektiva integrationsprojekt och lita mer på individers egna förmågor och drivkrafter för en bättre integration på arbetsmarknaden.

Traditionen med ”Bonden i stan” och ”Stadsfesten” skall återinföras.