Kultur & Utvecklingsnämden - Sverigedemokraterna i Laholm

Kultur & Utvecklingsnämden

Kultur- och Utvecklingsnämnd, KUN

Laholms kommun skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt av ett allmängiltigt intresse där vi prioriterar våra lokala traditioner och kultur.
I en del av att värna och stärka turistnäringen förordar SD Laholm, att tillsammans med berörda myndigheter utreda finansiering och placering av ett konstgjort rev i laholmsbukten.