Miljö & Byggnadsnämden - Sverigedemokraterna i Laholm

Miljö & Byggnadsnämden

Miljö- och Byggnadsnämnd, MBN

Besökare i Laholm skall känna att de befinner sig i en kommun med ett rikt kulturarv, och boende ska kunna känna igen sig i sin hemkommun.
Vid nybyggnation i kommunens centralorter skall därför särskild hänsyn tas till befintlig arkitektur.
För att värna om en levande landsbygd vill SD Laholm satsa på ett decentraliserat byggande i kommunen. Vi anser att nybyggnation i glesbygden möjliggör bevarandet av skolor och möjligheten för näringsidkare på glesbygden att fortsätta med sin verksamhet.