Förtroendeuppdrag - Sverigedemokraterna i Laholm

Förtroendeuppdrag

Nämnder och Förtroendeuppdrag, SD -Laholm

Våra representanter.
Inför varje kommunfullmäktigemöte håller partigruppen ett gruppmöte med samtliga representanter närvarande. Vi går då igenom alla ärenden på dagordningen och tar ställning till vår position i den aktuella frågan. Vi diskuterar även andra pågående och kommande ärenden i de olika nämnderna för att komma fram till en gemensam ståndpunkt i olika spörsmål.
Även andra allmänpolitiska frågor tas upp på dessa möten. Vid behov kallar gruppledaren till extra möten när detta blir aktuellt.
Självklart har också våra representanter regelbunden kontakt med både varandra, andra medlemmar och väljare genom personliga möten, telefon och mejl.

 

Politisk ledning
Sverigedemokraterna i Laholm strävar efter att i högre grad basera vår politik på verklighet, vetenskap, fakta, logik och beprövad erfarenhet, än på drömmar, ouppnåeliga ideal, känslor och oprövade experiment.
Vi vet att ett kulturellt homogent samhälle med en varsam befolkningsutveckling ökar sannolikheten för att garantera en god välfärd på längre sikt.

(SD 2014-2018) Rev 2016-08- 29