Representanter & kontakt - Sverigedemokraterna i Laholm

Representanter & kontakt

SD Laholm
Styrelse

Ordförande:  Peter Berndtson  0703 22 14 72

Vice ordförande: Lars-Göran Jarl

Andre vice ordförande: Birger Bäkmark

Styrelseledamöter

Maj-Lis Jeppson

Helge Wigforss

Boris Bergström

Joakim Ragnvaldsson

Styrelsesuppleanter

Mikael Sandén

Kristina Svensson

 

Kommunfullmäktige

Peter Berntsson (Ledamot)
Mobil:  0703 22 14 72

Anita Folden(Ledamot)

Epost : anita.folden.sd@laholm.se
Mobil : 0702 16 72 45

Ingmar Rundberg (Ledamot)
Ingmar RundbergRådjursstigen 11
31271 Skummeslövstrand
Tel hem: 0430 206 76
Tel arb: 0430 213 00
Epost: ingmar.rundberg.sd@laholm.se
Mobil: 0705 37 06 84

Ann-Heléne Djivjak(Ledamot)
Epost : ann-helene.djivjak.sd@laholm.se
Mobil: 070 351 61 10

Thomas Lövenbo (Ledamot)
Kopia av thomas lövenboEpost: thomas.lovenbo.sd@laholm.se

Helge Wigforss(Ledamot)


Epost : helge.wigforss.sd@laholm.se

Mikael Sandén(Ledamot)
Epost : mikael.sanden.sd@laholm.se

Anna Nylander(Ersättare)


Epost : anna.nylander.sd@laholm.se
Mobil : 070 486 51 18

Birger Bäkmark (Ersättare)

Lars-Göran Jarl (Ersättare)
Kopia av lars-göran jarl
Epost: lars-goran.jarl.sd@laholm.se

Karin Sjöström(Ersättare)
Edenberga 559
31295 LAHOLM
Tel hem : 0430 134 42
Epost : karin.sjostrom.sd@laholm.se
Mobil : 072 733 19 84

Kommunstyrelse, KS

Ann-Heléne Djivjak(Ledamot)
Peter Berntsson (Ledamot)

Arvodesberedning

Ingmar Rundberg (Ordinarie)
Peter Berntsson (Ersättare)

Barn- och Ungdomsnämnd, BUN

Anita Folden(Ordinarie)
Kristina Svensson (Ersättare)
Helge Wigforss(Ersättare)

Kultur- och Utvecklingsnämnd, KUN

Thomas Lövenbo (Ordinarie )
Anna Nylander(Ordinarie)
Maj-Lis Jeppson(Ersättare)

Miljö- och Byggnadsnämnd, MBN

Mikael Sandén(Ordinarie)
Birger Bäkmark (Ersättare)

Socialnämnd, SON

Ann-Heléne Djivjak (Ordinarie)
Lars-Göran Jarl(Ordinarie)
Maj-Lis Jeppson(Ersättare)

Valberedning

Ingmar Rundberg(Ordinarie)

Valnämnden

Ingmar Rundberg(Ordinarie)
Peter Berntsson (Suppleant)

Demokrati- och organisationsberedning

Ingmar Rundberg (Ordinarie)

Nämndemän i Halmstad tingsrätt

Lars-Göran Jarl (ledamot)

Laholmshem AB

Lars-Göran Jarl (ledamot)

Kommunfastigheter i Laholm AB

Lars-Göran Jarl (ledamot)

Södra Hallands kraftförening

Ingmar Rundberg(Fullmäktige)
Peter Berntsson (Suppleant)

Huvudmän Laholms Sparbank.

Peter Berntsson
Ann-Heléne Djivjak
Joakim Ragnvaldsson

Huvudman i Sparbanken Boken

Thomas Lövenbo