Representanter & kontakt - Sverigedemokraterna i Laholm

Representanter & kontakt

SD Laholm
Styrelse

Ordförande: Ingmar Rundberg (SD)
Kopia av ingmar rundbergKontakt
Rådjursstigen 11
31271 Skummeslövstrand
Tel hem: 0430 206 76
Tel arb: 0430 213 00
Mobil: 0705 37 06 84
Epost: ingmar.rundberg.sd@laholm.se

 

Vise ordförande: Thomas Lövenbo (SD)

Andre vise ordförande: Peter Berndtson 

 

Styrelseledarmöte: Lars-Göran Jarl

Styrelseledarmöte: Ann-Heléne Djivjak

Styrelseledarmöte: Jimmy Grym

Styrelseledarmöte: Anita Folden

 

Styrelsesuppleant: Elisabeth Evertson

Styrelsesuppleant: Rikard Vesterlund

Styrelsesuppleant: Pelle Lundén

Komunfullmäktige

Hans Hansson (SD)
KommunKopia av hans hanssonfullmäktige (Ledamot)
Kontakt
Ramsjö 113
31021 Hisult
Tel hem: 0430 400 60

 

 

Ingmar Rundberg (SD)
Kommunfullmäktige (Ledamot)Kopia av ingmar rundberg
Kontakt
Rådjursstigen 11
31271 Skummeslövstrand
Tel hem: 0430 206 76
Tel arb: 0430 213 00
Epost: ingmar.rundberg.sd@laholm.se
Mobil: 0705 37 06 84

Peter Berntsson (SD)
Kommunfullmäktige (Ledamot)
Kontakt

Rikard Vesterlund (SD)
Kopia av rikard vesterlundKommunfullmäktige (Ledamot)
Kontakt
Epost: rikard.vesterlund.sd@laholm.se
Mobil: 073 630 56 82

 

 

Thomas Lövenbo (SD)
Kopia av thomas lövenboKommunfullmäktige (Ledamot)
Kontakt
Epost: thomas.lovenbo.sd@laholm.se

 

 

 

Conny Nilsson (SD)
Kopia av conny nilssonKommunfullmäktige (Ersättare)
Kontakt
Epost: conny.nilsson.sd@laholm.se

 

 

 

Elisabeth Evertsson
Kommunfullmäktige (Ersättare)
Kontakt

Jonathan Strandahl
Kommunfullmäktige (Ersättare)
Kontakt

Lars-Göran Jarl (SD)
Kopia av lars-göran jarlKommunfullmäktige (Ersättare)
Kontakt
Epost: lars-goran.jarl@laholm.se

 

 

Mikael Sanden
Kommunfullmäktige (Ersättare)
Kontakt

Kommunstyrelse, KS

Thomas Lövenbo (Ledamot)
Peter Berntsson (Ersättare)

Barn- och Ungdomsnämnd, BUN

Maria Lindau (Ordinarie)
Anna Nylander (Ersättare)

Kultur- och Utvecklingsnämnd, KUN

Thomas Lövenbo (Ordinarie )

Miljö- och Byggnadsnämnd, MBN

Mikael Sandén
Jimmy Grym (Ersättare)

Socialnämnd, SON

Lars-Göran Jarl (Ordinarie)
Ann-Helen Djivijak (Ersättare)

Demokrati- och organisationsberedning

Ingmar Rundberg (Ordinarie)

Nämndemän i Halmstad tingsrätt

Lars-Göran Jarl (ledamot)

Laholmshem AB

Maria Lindau (ledamot)

Kommunfastigheter i Laholm AB

Maria Lindau (ledamot)

Södra Hallands kraftförening

Per Lundén (Ledamot)
Rikard Vesterlund (Ersättare)

Huvudmän Laholms Sparbank. (Kund med konto i banken, yngre än 70år)

Anna Nylander
Lars-Göran Jarl
ConnyNilsson
Maria Lindau

Huvudman i Sparbanken Boken

Rikard Vesterlund