SD-Kvinnor - Sverigedemokraterna i Laholm

SD-Kvinnor

SD-Kvinnor Laholm en del av SD-Kvinnor Halland

Representant för SD-Kvinnor Halland lokalt i Laholms kommun Är: Ann-Heléne Djivjak som är i full fart med att organisera
SD-Kvinnor i Laholms kommun.

 

SD-Kvinnor Halland
Kontakt: Carita Boulwén
Email: carita.boulwen@sd.se

  • SD-Kvinnor i Lahom

    Första Uskicket Hej alla tjejer/kvinnor, nya som gamla medlemmar i SD Laholm! Vi tänkte dra ihop en liten träff,...

    0

20161023_163029

TRYGG PÅ STAN – INGA FLER BLICKAR ÖVER AXLEN

Att som kvinna känna sig otrygg är dessvärre snarare regel än undantag idag. Flertalet kvinnor vågar inte ens lämna hemmet. Av rädsla för överfall har vi lärt oss tänka på vår klädsel och anpassa vår gångtakt. Vi har alltid mobilen tillgänglig och vissa har nycklarna redo i handen för ett eventuellt behov av självförsvar. Den upplevda otryggheten påverkar vår vardag – vår verklighet. Detta måste ta slut.

SD-Kvinnor vill se bättre belysning på gator och torg, övervakningskameror på särskilt utsatta platser, en mer närvarande polis och ett starkt rättssystem där förövare straffas och brottsoffer får upprättelse. Vi vill också aktivt arbeta för att bevara vår frihet och inte låta kulturella eller religiösa påfrestningar inskränka vår frihet. I Sverige har kvinnor och män samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. SD-Kvinnor kommer att, med krafttag, verka för att vår trygghet återupprättas i det offentliga rummet.

 

20161023_155409

Ett livspussel som går ihop!

I dagens stressade samhälle upplever många svårigheter i att kombinera arbetsliv och privatliv. heltidsarbete, skötsel av hemmet, barnuppfostran och personlig hälsa – det är mycket som ska hinnas med. ofta måste något prioriteras bort och det dåliga samvetet är ständigt närvarande.
SD-kvinnor satsar brett för att göra det enklare att pussla ihop vardagen.

Vi vill verka för mer flexibilitet avseende arbetstid där du, utifrån dig själv, ges möjlighet att välja vad som är bäst för dig och din familj. Att erbjuda utökad tillgänglighet inom barnomsorgen och mer resurser till såväl psykisk som fysisk hälsa, är några viktiga aspekter som vi behöver arbeta för att stärka. Sverigedemokraterna föreslår en skattesänkning som främst gynnar låginkomsttagaren. Vi menar att det kommer att resultera i en märkbar skillnad för alla de som försöker få vardagen att gå ihop.

Trygghet & respekt i skolan

Resultaten i den svenska skolan har försämrats, vilket även påvisas i de mätningar som finns att tillgå. kunskapsnivåerna sjunker och såväl lärare som elever vittnar om maktlöshet, oro och otrygghet. många barn mår dåligt på grund av den negativa skolmiljön, SD-Kvinnor vill därför prioritera en god arbetsmiljö där varje elevs individuella förutsättningar tas tillvara på. Vi vill se fler vuxna med behörig yrkeskompetens i skolan och samtidigt ge lärarna utrymme att fokusera på undervisningen.

SD-Kvinnor ser mycket positivt på en mer utvecklad struktur för kompetensförsörjning av våra lärare och rektorer, då vi menar att det skulle stärka dem i deras roll och därmed ha en positiv inverkan på skolverksamheten i stort. Vi vill att skolan ska vara en trygg plats för alla, där arbetsro råder och kunskap står i fokus.

Tid med barnen – på dina villkor

På senaste tid har vi set hur enskildas privat- och familjeliv ska styras av politiska beslut. Krav ställs på ökad kvotering i föräldraförsäkringen, vårdnadsbidraget har avskaffats och indoktrinering i förskolan har blivit ett faktum. SD-Kvinnor är övertygade om att Sveriges alla familjer vet vad som passar dem bäst. Vi vill därför ge förutsättningar för familjer att själva välja hur de vill spendera sin tid med sina barn och fördela sin arbetstid.

SD-Kvinnor vill se fler alternativ i barnomsorgen, föräldradagar som går att fördela helt enligt familjens önskemål och bättre stöd till barnfamiljer. SD-Kvinnor vill återinföra vårdnadsbidraget, göra det obligatoriskt för kommunerna att tillämpa detta samt höja beloppet med tidigare förslag.