Socialnämnden - Sverigedemokraterna i Laholm

Socialnämnden

Socialnämnd, SON

Sverigedemokraternas mål är att samtliga medborgare skall känna sig trygga inom kommunen. Detta gäller särskilt äldre som förtjänar en trygg ålderdom. SD Laholm vill därför undersöka, att för äldre erbjuda möjligheten till ett personlarm för större grupper, i syfte att öka tryggheten. Både vad gäller akut hjälp vid sjukdom eller kriminalitet.